Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

The Kane Trilogy by Stylo Fantome **Sale Announcement**The Kane Trilogy is going on SALE next week and we would love if you could please spread the word!

Stylo will also be having a giveaway on her FB page which will be pinned at the top (a kindle giveaway)


Degradation US:

Separation US:

Reparation US:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου