Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2016

Perfect Strangers by Abby Gale **Cover Reveal**

Shifter Date: Must Love Lions by Alma Black **ARC Review**

Harley & Rose by Carmen Jenner *Blog Tour & Arc Review*

Worth Fighting For by Kirsty Moseley **Release Week Blitz & Top 5**